24112017

Zpět Jste zde: Home Komentáře Posilování pravomocí tajných služeb kvůli ochraně před terorismem, je cestou k sebezničení. Řešením je pouze pochopení dějinné role a jedinečnosti Západu

Posilování pravomocí tajných služeb kvůli ochraně před terorismem, je cestou k sebezničení. Řešením je pouze pochopení dějinné role a jedinečnosti Západu

6 - ZápadPo 11 září 2001 proběhla první vlna posílení pravomocí tajných služeb a bezpečnostních složek. Teroristické útoky islamistů v Paříži, a na mnoha dalších místech, a rozšiřování Islámského státu, přinesly další vlnu posilování vlivu těchto silových složek v zásadě ve všech zemích, které jsou součástí Západní civilizace.

 

Absurdní shoda pravice i levice: všechny sledovat

    Posledním příkladem tohoto procesu je skutečnost, že ve Francii nedávno poslanci levice i pravice ve jménu takzvané „jednoty proti terorismu“, schválili zákon, podle kterého dojde k posílení pravomocí tajných služeb v boji proti terorismu. Z 577 členů hlasovalo 438 poslanců, proti bylo 86 a 42 se zdrželo. Přitom 63 procent francouzů souhlasí s omezením osobních svobod kvůli boji proti terorismu a zvýšení bezpečí. Tajné služby budou moci „v národním zájmu“ prakticky cokoli. Sledovat veškerou komunikaci, peněžní toky, používat odposlechů a lokalizací, špionážních mikrofonů, počítačových programů a kamer ke sledování podezřelých osob a ve stejném rozsahu i jejich okolí. Jako dostatečný důvod ke sledování bude stačit pouhé podezření nebo pochybností. A podobně, jako je tomu již nyní u poskytovatelů telekomunikačních služeb, budou zákonem donuceni k dodávání informací také provozovatelé služeb na internetu.

Mimosoudní souhlas ke sledování

    Francouzské tajné služby budou moci také zasahovat bez nutnosti předchozího schválení soudem. Říká se tomu eufemisticky „mimosoudní souhlas ke sledování osob“. Stačit bude pouhé rozhodnutí premiéra. Vznikne speciální komise  CNCTR „ (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), která do 24 hodin od doby, kdy premiér povolí sledování, přezkoumá jeho oprávněnost. Členy budou: dva senátoři, dva poslanci, dva členové státní rady, dva soudci kasačního dvora a jedna takzvaná „kvalifikovaná osoba“.

    Případné rozhodnutí komise, že to které konkrétní sledování bylo nařízeno a prováděno neoprávněně, bude muset být schváleno všemi hlasy členů komise. A i v případě kdy by komise sledování skutečně shledala a jednohlasně označila za neodůvodněné, nebude toto okamžitě zastaveno. Musela by být svolána Státní rada, která teprve má definitivní pravomoc sledování zastavit. Do té doby by samozřejmě celé sledování probíhalo dál.

Zastavení sledování fakticky nemožné

    Vzhledem k těmto podmínkám je velmi pravděpodobné, že možnost jednohlasného rozhodnutí komise CNCTR o zastavení nějakého sledování je prakticky téměř nemožné. Obzvlášť, když členem komise bude již zmíněná, ale v zákoně nijak blíže neurčená „kvalifikovaná osoba“. To může být například pověřenec samotného premiéra, který bude vždy hlasovat tak, jak premiér chce. A protože rozhodnutí komise musí být jednohlasné, tak je tento jediný člověk schopen zablokovat jakékoli rozhodnutí, které by se vládě, premiérovi tedy nakonec prezidentovi, nelíbilo. Ve francouzském prezidentském systému totiž rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude premiérem a členem vlády prezident.

Do terorismu se dá v „národním zájmu“ zahrnout všechno

    Důležitý pojem „národní zájem“ je v zákoně definován velmi gumově a široce. Má jít o záležitosti národní nezávislosti, zahraničně politické zájmy, nebo průmyslové a vědecké zájmy, prevenci kriminality a ochranu před kolektivním násilím. Jde evidentně o rozsah, který na první pohled daleko překračuje problematiku terorismu. To ostatně připustil i premiér Valls, když návrh zákona obhajoval. Řekl sice, že čelíme bezprecedentní teroristické hrozbě, ale hned jedním dechem pokračoval, že ne jen jí, a že je tedy nutno se bránit také proti špionáži, včetně průmyslové, proti organizovanému zločinu a kriminalitě. Problém je v tom, že podezřívat kohokoli z jakéhokoli druhu kriminality je velice snadné. Vypadá to, že francouzský stát a jeho tajné služby směřují k úplnému sledování a ovládání života svých občanů.

Chtějí to všichni

    Podobné posilování pravomocí tajných služeb probíhá v podobných paralelně v mnoha dalších státech, včetně České republiky, kde tajné služby také chtějí rozšíření pravomocí, včetně možnosti přístupu do bankovních kont a k osobním údajům klientů od poskytovatelů telekomunikačních služeb.

Omezování vlastních svobod kvůli bezpečnosti a otevírání prostoru pro militantní nábožensko-politické ideologie

    Západní vlády se domnívají, že tímto způsobem zajistí větší bezpečnost občanů. Avšak daň, kterou za to všichni nakonec zaplatí, je příliš vysoká a nepřijatelná. Aby se zabránilo teroristickým útokům, omezují se stále víc všichni občané, kteří nic nespáchali, a spáchat nechtějí. Ruší se svobody vlastních občanů, včetně svobody vyznávání vlastního náboženství a vyznávání vlastních hodnot. Zároveň se bez jakéhokoli dalšího dokazování, jako dogma, tvrdí, že všechna náboženství a kultury jsou si rovny, a vytváří se tak volné pole pro netolerantní nábožensko-politické ideologie, jejichž stoupenci chtějí na Západ přijít, zničit naši kulturu a zavést zde tu svou.

Chtějí svobodu a toleranci pro svou netoleranci a omezování svobody druhých

    Ti, kdo chtějí Západ zničit, toto počínání Západních vlád pochopitelně vítají a podporují ho. Stále se odvolávají na demokracii, toleranci a svobodu slova. Pro sebe ovšem. Avšak sami jsou velmi „nekorektně“ a „netolerantně“na rozdíl od představitelů Západu přesvědčeni, že náboženství a kultury nejsou stejné, ale naopak, že to jejich je nejlepší, nejvyšší a jediné. A to i mnozí z těch, kteří se nyní nestaví veřejně na stranu těch islamistů, kteří chtějí Západ zničit násilím.

Bratřete se s nimi, dokud jsou silnější

    Stačí se podívat do Koránu, kde se říká: Bratřete se s nimi, dokud jsou silnější. Skutečnost je taková, že někteří vyznavači islámu si myslí, že ještě silnější nejsou, a tak se „bratří“. Tedy mluví střízlivě a většinou opatrně odmítavě, proti násilí. Ale až si budou jisti, že jsou silnější, musí se zachovat podle Koránu. Tedy se přestat bratřit.

Země, kde je mešita, je islámským prostorem

    Je třeba také pochopit, a mít na mysli, že každý muslim je povinen prosazovat svou víru, a že smyslem islámu je vlastní seberozšíření a zřízení celosvětového Chalífátu. Přitom za islámskou zemi považují muslimové to území, kde byla vztyčena mešita. Podívejte se do Západních měst, kde mešity rostou jako houby po dešti. A na území, které takto jednoduše pokládají za muslimské, tedy za své teritorium, chtějí také, z jejich pohledu logicky, zavést pro všechny své hodnoty, pravidla, zvyky a zákony, včetně práva šaría.

Předpokladem správného řešení je uvědomění si své vlastní hodnoty, hodnoty Západu

    Proto je nutné jasně říct, že současný přístup Západu není řešením. Co jím je? Za prvé a především, uvědomění si Západu sama sebe a své dějinné, nezastupitelné hodnoty, jako nositele v historii zcela jedinečné ideje osobní svobody, která vychází ze schopnosti jedince řídit se nikoli vnějšími pravidly, ale sebou samým. Kdy je ze svého nitra, puzen hledat dobro a vyhýbat se zlu bez toho, že by bylo někde autoritativně stanoveno, co konkrétně dobro nebo zlo je. Toto má také naše civilizace přinést světu, pokud si ovšem tyto hodnoty sama uvědomí a začne podle nich nejdříve měnit sama sebe a svou obecnou i politickou kulturu.

Kdo neprožívá vnitřní svobodu, nemůže pochopit, že se někdo neřídí podle pravidel, ale ze sebe sama, podle svědomí  

    V islamistických režimech, je oproti tomu život do nejmenších detailů svázán náboženskými a státními zákony. A Západ je pro islamisty od ďábla právě proto, že v něm taková pravidla nevidí a myslí si tedy, že jsme proto všichni nutně propadli zlu. Nechápou, a vlastně ani nemohou pochopit to, co je právě největším, výdobytkem Západu. Tedy, že je zde většina jedinců schopna řídit se sama sebou, ze svého nitra, a že bez dodržování detailních pravidel se ze zápaďanů nestávají zuřivá zvířata.

Přestat se sebeponižován a kulturním relativismem

    A za druhé, na základě tohoto sebepochopení, konečně už přestat s vlastním sebeponižováním, které pramení právě z nepochopení vlastní dějinné úlohy a pokusit se tyto hodnoty skutečně bránit. Tedy přestat s nesmyslným a skutečnosti odporujícím ideologickým mudrováním, že všechny kultury, náboženství a civilizace jsou stejné, na stejném stupni vývoje, a že jsou stejně hodnotnými nositeli takových idejí, které dávají lidstvu skutečně lidskou svobodnou perspektivu.

Pochopení a přijetí jedinečnosti a hodnoty Západní civilizace není povyšováním

    Je potřeba pochopit a říct, že prostě některá náboženství, životní postoje a myšlenky nejsou se západními hodnotami slučitelné, a že tedy jsou zakázány. Buď zcela, nebo některé jejich prvky. A pokud by někdo chtěl vyznávat, praktikovat a prosazovat to, co se západními hodnotami není v souladu, nebo je dokonce zaměřeno proti nim, měl by jit tam, kde je to vhodnější. A to je potřeba udělat dříve, než se naplní slova Kaddáfího, a muslimové nás islamisté díky své plodnosti prostě přečíslí. Pokud už není pozdě, protože počet muslimů je již tak vysoký, že snaha, aby se buďto zcela přizpůsobili Západu, nebo aby odešli, by již nyní pravděpodobně vyvolala velký konflikt. To je možná také jedním z důvodů, proč se do toho politikům nechce.

    Ale pokud se nic okamžitě neudělá, střet nastane stejně. Až totiž bude islamistických muslimů na Západě tolik, že začnou ovlivňovat a nakonec ovládat společnost, budou samozřejmě zavádět na tomto území svá pravidla a své pojetí spravedlnosti. Včetně postoje k ženám, k tomu jak a kdo má právo vychovávat děti, umění a kultuře, hodnotám individuálního lidského života, svobodné volbě náboženství, včetně jeho změny, volbě životního partnera, toleranci k náboženským, kulturním, etnickým a dalším menšinám. Včetně homosexuálů, transvestitů, transsexuálů a podobně.

Překorektní pseudointelektuálové se vzbouří, až jim začnou zakazovat jejich životní styl a kulturu, ale už bude pozdě

    Až začnou vnucovat dnešním zastáncům rovnosti náboženství a kultur, že jediné správné náboženství je islám, a že některá jiná, tedy judaismus a křesťanství jsou pouze tolerována, ovšem s různými omezeními. Například křesťan v islámské zemi například nesmí vyznávat, že Kristus je Bůh, ale pouze, že je jedním z proroků. Všechna ostatní náboženství jsou podle islámu od základu špatná a rovnou, bez diskuse, od Ďábla. A že se mají modlit k Mekce, nepít alkohol, neposlouchat hudbu, na kterou jsou zvyklí, nečíst západní literaturu, nechodit do divadla a kina, nedívat se na televizi a filmy, které mají rádi, že si nesmí vzít toho, koho milují, ale toho, koho jim určí rodiče nebo jiné autority, pak se zřejmě konečně vzepřou. Výsledkem ovšem bude občanská válka na území Evropy.

Zastavit omezování vlastních svobod, jasně stanovit základní hodnoty a za ně bojovat

    Řešením tedy je: Přestat s omezováním svobod vlastních občanů. Jasně říct, jaké hodnoty jsou pro Západ posvátné a nepřekročitelné a na základě toho tvrdě omezit a potlačit ty, kteří chtějí prosadit na Západě jiné hodnoty, než na kterých Západní civilizace stojí. A také tvrdě zasáhnout proti Islámskému státu a všem podobným islámským aktivitám po celém světě.

    Současný postup, kdy Západní vlády, místo aby bojovaly proti skutečným teroristům, stále víc terorizují své vlastní občany. Kdy ve jménu údajné obrany proti terorismu zavádí stále větší a vetší množství zákazů a příkazů ve všech oblastech života. Kdy ruší svobody, které si lidé v minulosti tak těžce vydobyli, omezují svobodu slova, zavádějí tuhá pravidla, a přesouvají stále víc pravomoci do rukou úzkých skupin nekontrolovaných a nekontrolovatelných a často dokonce ani nikým nevolených složek, je zcela zvrhlý.

Pokud nás vlády neumějí ochránit bez ničení svobody, tak ať odejdou a přenechají to těm, kteří to dokáží

    Pro osoby bez vyšších idejí a schopností je ale jednodušší omezovat a sledovat všechny, než se soustředit na potlačování pouze těch, kteří jsou skutečnou hrozbou. Možná by někdo mohl namítnout, že to jinak nejde. Pokud to však skutečně současné vlády, bezpečnostní složky a tajné služby jinak neumí, tak ať jejich jdou do důchodu, nebo dají výpověď, protože na svých pozicích nemají co dělat. Ve jménu boje za svobodu zavádět tuhou nesvobodu, tedy de facto permanentně sledovat a omezovat všechny, to umí, s prominutím, každý blbec.

Tomáš Rozličný

ZNAK FINALL

 

Vydává Československá obec legionářská, Sokolská 33, 120 00 Praha 2. Telefon: 224 266 235

Kontakty na Deník legie: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mapa stránek